Категории

AM категорија

Потребни документи

 • лекарско уверение за моторни возила
 • 16 годишна возраст
 • согласност од старатели
 • уверение за укажување на прва помош
 • Полагањето се врши така што каднидатот е должен само да ги положи тестовите

A1 категорија

Потребни документи

 • катеогијата се однесува за моторни возила со зафатнина на мотор не повеќе од 125 см³
 • лекарско уверение за моторни возила
 • 16 годишна возраст
 • 16 наставни часа теоретска настава
 • 16 наставни часа практична настава

A2 категорија

Потребни документи

 • катеогијата се однесува за моторни возила со зафатнина на мотор не повеќе од 600 см³
 • лекарско уверение за моторни возила
 • 18 годишна возраст
 • 16 наставни часа теоретска настава
 • 16 наставни часа практична настава

А категорија

Потребни документи

 • катеогијата се однесува за моторни возила со зафатнина на мотор повеќе од 600 см³/неограничена сила на мотор
 • лекарско уверение за моторни возила
 • 24г или 21г со 2г искуство од A2
 • 16 наставни часа теоретска настава
 • 16 наставни часа практична настава

Б категорија

Потребни документи

 • лекарско уверение за моторни возила
 • 18 годишна возраст
 • 20 наставни часа теоретска настава
 • 36 наставни часа практична настава
 • уверение за укажување на прва помош

БЕ категорија

Потребни документи

 • лекарско уверение за моторни возила
 • 18 годишна возраст
 • 4 наставни часа теоретска настава
 • 8 наставни часа практична настава
 • најмалку 1 година искуство од „Б“ категорија

Ц категорија

Потребни документи

 • лекарско уверение за моторни возила
 • 21 годишна возраст
 • најмалку 1 година искуство од „Б“ категорија
 • 10 наставни часа теоретска настава
 • 20 наставни часа практична настава

ЦЕ категорија

Потребни документи

 • лекарско уверение за моторни возила
 • 21 годишна возраст
 • најмалку 1 година искуство од „Ц“ категорија
 • 4 наставни часа теоретска настава
 • 8 наставни часа практична настава

Д категорија

Потребни документи

 • лекарско уверение за моторни возила
 • 24 годишна возраст
 • најмалку 2 години искуство од „Ц“ категорија
 • 10 наставни часа теоретска настава
 • 16 наставни часа практична настава