Полагање на тестови

За да ги положите тестовите потребни за возачката дозвола, потребно е да учите од офијалните страници на МВР, а нашиот тим е секогаш тука да ви помогне по лесно да го совладате материјалот

UciOdDOma

Тестови за возачка дозвола

Тестови за возачка дозвола со точни одговори

Online тестирање(Демо верзија)

За демо тестот, потребно да изберете категорија и да продолжите со решавање - Демо верзијата ги НЕМА сите прашања кои се паѓаат на вистинското тестирање